рефераты
Главная

Рефераты по рекламе

Рефераты по философии

Рефераты по финансам

Рефераты по химии

Рефераты по цифровым устройствам

Рефераты по экологическому праву

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Рефераты по экономической географии

Рефераты по экономической теории

Рефераты по этике

Рефераты по юриспруденции

Рефераты по языковедению

Рефераты по юридическим наукам

Рефераты по истории

Рефераты по компьютерным наукам

Рефераты по медицинским наукам

Рефераты по финансовым наукам

Рефераты по управленческим наукам

Рефераты по строительным наукам

Психология педагогика

Промышленность производство

Биология и химия

Языкознание филология

Издательское дело и полиграфия

Рефераты по краеведению и этнографии

Рефераты по религии и мифологии

Рефераты по медицине

Рефераты по сексологии

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Дипломная работа: Стратегічний аналіз та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства ВАТ "Інтерпайп НТЗ"

Дипломная работа: Стратегічний аналіз та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства ВАТ "Інтерпайп НТЗ"

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

ІЗДО

Кафедра прикладної економіки

Контрольна робота

з дисципліни «Стратегічне управління підприємством»

на тему: "Стратегічний аналіз та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства ВАТ "Інтерпайп НТЗ".

Виконавв: ст. гр. м-ЕД-09

Тонешко А.В.

Перевірив: Склярова В.А.

Дніпропетровськ

2010


План

Вступ

1. Загальні відомості про підприємство

2. Визначення характеристик складових внутрішнього середовища підприємства

3. Дослідження зовнішнього середовища підприємства.

3.1 PEST-аналіз ВАТ "Інтерпайп НТЗ"

4. Обґрунтування ризиків та потенціалу підприємства щодо подальшого функціонування та розвитку бізнесу

5. Визначення стратегічних напрямків діяльності підприємства

6. Дослідження внутрішніх можливостей щодо впровадження стратегічних змін

7. Экологічна ситуація на промислових підприємствах.

Висновки

Список літератури


Вступ

Стратегічний менеджмент виник у відповідь на зростання складних, динамічних, невизначених процесів змін зовнішнього середовища бізнесу і охоплює всі аспекти діяльності підприємств, фірм, компаній у ньому.

Теорія стратегічного планування і управління була започаткована і розвинута американськими дослідниками бізнесу, консультаційними фірмами і увійшла до складу методів внутрішньо фірмового планування всіх процвітаючих компаній світу.

В умовах ринкової економічної системи, що склалася в Україні, теорія і практика стратегічного управління ще не набула належного значення і практичного застосування.

В сучасних ринкових умовах аналізоване підприємство ВАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (далі – ВАТ «Інтерпайп НТЗ») самостійно будує своє майбутнє.

В цих умовах перед підприємством стоять завдання:

- дослідження ринку і виявлення потреб споживачів, а цим самим забезпечення існування в довгостроковій перспективі;

- визначення цілей розвитку підприємства;

- визначення обсягів виробництва;

- налагодження ефективних зв’язків з партнерами;

- забезпечення конкурентоспроможності підприємства за допомогою виважених стратегій і досягнення конкурентних переваг;

- уміння управляти власними фінансами та ефективним використанням вкладених інвестицій; визначення необхідного кадрового складу та його високого професійного рівня;

- ефективного використання інновацій технічного, технологічного, економічного та соціального спрямування.

Всі вказані напрями вимагають поширення стратегічного управління на ВАТ «ІНТЗ».


1. Загальні відомості про підприємство

Відкрите акціонерне товариство «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (далі – ВАТ «Інтерпайп НТЗ») спеціалізується на виробництві безшовних і зварних труб для здобичі і транспортування продуктів в нафтогазовидобувній галузі, труб спеціального призначення для машинобудування і енергетичної промисловості, труб загального призначення для застосування в інших промислових галузях, а також коліс і бандажів для залізничного транспорту.

Обсяг виробництва трубної і колісної продукції в 2009 р.: 764 000 тонн (зокрема безшовних труб – 512 000 тонн, зварних труб – 36 000 тонн, колісній продукції – 216 800 тонн).

Продуктовий ряд [6]:

- для нафтогазової промисловості: безшовні обсадні труби діаметром 114-340 мм з товщиною стінки 6,4-15,4 мм, труби для транспортування нафти і газу діаметром 42-377 мм з товщиною стінки 4,5 – 65 мм;

- для машинобудування і енергетичної галузі: безшовні труби діаметром 33-377 мм з товщиною стінки 4-65 мм, зокрема для погружних електронасосів (ПЕН) і погружних електродвигунів (ПЕД) діаметром 87-159 мм з товщиною стінки 3-8 мм; підшипникові діаметром 36-183 мм з товщиною стінки 3,6 – 38 мм; прецизійні труби діаметром 35-108 мм з товщиною стінки 3,5–18 мм, а також зварні труби діаметром 12-63,5мм з товщиною стінки 1–3,2 мм;

- для інших промислових галузей: безшовні труби діаметром 33-377 мм з товщиною стінки 4-65 мм, зварні труби діаметром 12–63,5 мм з товщиною стінки 1–3,6 мм; прямокутні розмірів 17х17мм, 72х20 мм з товщиною стінки 1–3,2 мм;

- цільнокатані залізничні колеса для локомотивів, пасажирських і вантажних вагонів, вагонів метро діаметром від 650 до 1269 мм, бандажі діаметром від 690 до 1260 мм;

Підприємство сертифіковане на відповідність міжнародним стандартам:

- система управління якістю відповідає міжнародним стандартам ISO| 9001 і API| Q1;|

- система управління навколишнім середовищем сертифікована згідно стандарту ISO| 14001;

- трубна продукція сертифікована на відповідність міжнародним і національним стандартам API 5CT, API 5L, EN (DIN), ASTM, ДЕСТ;

- колісна продукція відповідає вимогам міжнародних і міждержавних стандартів: UIC – Merkblatt 812-3V, 812-2V, sowie DB BN 918 277, AAR M 107, ДЕСТ 1079.

підприємство промисловий аналіз ризик бізнес


2. Визначення характеристик складових внутрішнього середовища підприємства

1)  Виконаємо дослідження організаційної структури підприємства.

Ефективність діяльності будь-якого підприємства багато в чому залежить від його організаційної структури. Організаційна структура показує на які групи (відділи, підрозділи) розбиті співробітники, хто для кого є керівником, хто які завдання|задавання| виконує. Організаційна структура ВАТ «Інтерпайп НТЗ» показана на рис. 1.

Відповідно до приведених характеристик ВАТ «Інтерпайп НТЗ» має функціональну організаційну структуру. Кожен підрозділ має певний комплекс завдань – виконує свої функції.

Можна виділити наступні недоліки|нестачі| в організаційній структурі підприємства:

- Велика чисельність інженерно-технічних працівників;

- Нескоординовані дії структурних підрозділів;

- Відсутнє чітке планування|планування| виробництва і планування збуту продукції;

- Велика кількість рівнів управління.

На рис. 2. наведемо виробничу структуру підприємства.

Визначимо, чи при побудові виробничої ВАТ «Інтерпайп НТЗ» наступних принципів:

1. Принцип підпорядкування приватних інтересів інтересам єдиного цілого – дотримано, адже наявне чіткий розподіл повноважень за сферами компетенції на підприємстві.

2. Принцип пропорційності дотримується у тому, що всі повноваження розподілені рівномірно – немає пере навантажених або недовантажених елементів структури.

3. У побудові виробничої структури ВАТ «Інтерпайп НТЗ» превалює принцип комбінування.


Рис. 1. Організаційна схема виробничої структури ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

Рис. 2. Загальна схема виробничої структури ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

4. Принцип ритмічності виробництва полягає у організації послідовності дій виробничого характеру.

5. Організація виробництва на підприємстві відповідає усім стандартним вимогам – отже, принцип стандартності – дотриманий.

6. Принцип маневреності – забезпечене вільне проходження всіх виробничих етапів через усі ланки виробничої структури ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

7. Принцип превентивності дотримується шляхом можливості дублювати функції деяких структурних одиниць у разі ЧП та форс-мажорних обставин.

8. Принципу керованості полягає у тому, що всі виробничі підрозділи та департаменти ВАТ мають чітку підпорядкованість, а, отже, мають високий ступінь керованості.

2) Проаналізуємо технологічні особливості діяльності ВАТ «Інтерпайп НТЗ».

Виробничі потужності підприємства включають:

№1 Сталеплавильний цех:

- 4 мартенівських печі;

- позапічна обробка стали в складі піч-ківш і вакууматор камерного типу.

№2 Цех по виробництву безшовних труб на трубопрокатному агрегаті з автомат-станом (діаметр труб 73 -168 мм):

- лінія первинної обробки і контролю труб;

- лінія неруйнуючого ультразвукового контролю;

- лінія нарізки різьблення на трубах і муфтах, гідроопрессовки труб;

- лінія нарізки фаски, гідроопрессовки труб;

- лінія фарбування і упаковки труб;

№3 Цех по виробництву труб на трубопрокатному агрегаті з пильгер-станом (діаметр труб 168 - 377 мм):

- лінії первинної обробки і контролю труб;

- лінія гарту і відпустки труб для нафтогазовидобування і транспортування нафти і газу;

- лінії неруйнуючого контролю труб (ультразвуковий і магнітопорошковий контроль)

- лінії нарізки різьблення на трубах і муфтах, гідроопресовки труб, фарбування і упаковки труб;

- лінії по виробництву і неруйнуючому контролю муфт.

№4 Цех по виробництву труб спеціального призначення на трубопрокатному агрегаті із станом Асселя (діаметр труб від 76 до 203 мм):

- лінія первинної обробки і контролю труб;

- лінії холодного волочіння труб спеціального призначення діаметром від 87 до 159 мм (ПЕН, ПЕД, труби з обребренням);

- лінія розточування гарячекатаних підшипникових труб;

- лінії холодного плющення труб спеціального призначення діаметром від 33 до 170 мм (підшипникові, прецизійні, котельні);

- лінії нормалізації і відпалу труб спеціального призначення;

- лінія неруйнуючого ультразвукового контролю.

№ 5 Цех по виробництву безшовних труб на трубопрокатному агрегаті з пильгер-станом (діаметр труб 168-325 мм):

- лінія первинної обробки і контролю труб;

- лінія неруйнуючого ультразвукового контролю.

№6 Колесопрокатний цех:

- пресопрокатна лінія для виробництва коліс діаметром від 650 до 1269 мм;

- пресопрокатна лінія для виробництва кілець і бандажів;

- лінії механічної обробки коліс;

- лінії термічної обробки коліс і бандажів;

- лінії дробеструйного зміцнення коліс;

- лінії неруйнуючого контролю коліс і бандажів (ультразвуковий, магнітно-порошковий і твірдомірний контроль);

- лінії остаточної обробки коліс і бандажів.

Сталися серйозні зміни в стратегії і тактиці ведення економічної і виробничої діяльності підприємства.

Завод щороку стабільно досягає збільшення обсягу виробництва. Фахівцями заводу проводиться реконструкція, модернізація і підготовка виробництва по освоєнню капітального ремонту путніх машин нового покоління, модернізації і оновлення застарілої техніки. Ведеться робота по удосконаленню технічної забезпеченості ремонтних робіт. Зокрема, з метою підвищення якості виконуваних робіт, побудований новий складальний цех, де виробляється збірка, наладка і заводські випробування путніх машин.

Оновлений верстатний парк, який в даний час забезпечує повний цикл робіт: від здобуття заготівки до виходу готової деталі. Окрім цього дозволяє проводити в повному цілковитому обсязі капітальний ремонт і модернізацію залізничної техніки будь-якої категорії складності з наданням гарантійних зобов’язань.


3. Дослідження зовнішнього середовища підприємства

Дослідимо споживачів та конкурентів ВАТ «Інтерпайп НТЗ».

У I кварталі 2010 року трубна галузь збільшила обсяги виробництва порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 31 %. Зазначений ріст пов’язаний з введенням в експлуатацію нових ліній з виробництва труб. При цьому, у березні 2010 року було вироблено найбільший обсяг труб протягом періоду 2009 рік – І квартал 2010 року (259,5 тис. т). Основною причиною зростання виробництва труб в Україні в аналізованому періоді стало збільшення експорту та підсилення активності споживачів на внутрішньому ринку. Відповідно, і майбутнє української трубної галузі залежатиме від тенденцій світової кон’юнктури.

У галузевій структурі внутрішнього споживання продукції трубної промисловості стабільно переважають машинобудування і металообробка, будівництво та чорна металургія.

У І кварталі 2010 року зростання внутрішнього споживання труб досягалося, зокрема, за рахунок збільшення попиту на нафтогазові труби та труби загального призначення. Обсяги виробництва товарної продукції українськими трубними підприємствами наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Обсяги виробництва товарної продукції трубними підприємствами України, тис. т

Підприємство

І квартал

2009 р.

І квартал

2010 р

Темп

приросту, %

ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський ТЗ» 131,8 156,8 19,0
ВАТ «Харцизький ТЗ» 113,1 175,5 55,2
ВАТ «Інтерпайп Новомосковський ТЗ» 49,9 51,5 3,2
ВАТ «Дніпропетровський ТЗ» 58,8 51,5 -12,4

ЗАТ «Інтерпайп Нікопольський завод безшовних

труб «Ніко Т’юб»

45,7 57,2 25,2
ЗАТ «Луганський ТЗ» 50,3 50,1 -0,4
ВАТ «Комінмет» 34,1 42,4 24,3
ЗАТ «Інтерпайп Нікопольська трубна компанія» 22,1 46,6 110,9
ВАТ «ММК ім. Ілліча» 22,8 27,4 20,2
ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ» 22,2 19,8 -10,8
ЗАТ «Нікопольський завод нержавіючих труб» 3,9 4,4 12,8
ЗАТ «Труболіт» 2,7 4,7 74,1
Інші трубні заводи 28,7 36,3 26,5
Разом 586,1 724,2 23,6

Найбільшими підприємствами за обсягами виробництва труб є ВАТ «Харцизький трубний завод» та ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод». Лідерами за темпами приросту виробництва у І кварталі 2010 року в порівнянні з відповідним періодом 2009 року визначено ЗАТ «Інтерпайп Нікопольська трубна компанія» (гарячодеформовані труби спеціального призначення з вуглецевих та легованих сталей, титанові труби), ЗАТ «Труболіт» (відцентроволиті сталеві труби) та ВАТ «Харцизький трубний завод» (прямошовні електрозварні труби великого діаметра). Переважна частина трубної продукції на внутрішньому ринку реалізовувалась через посередництво металотрейдерів [5,6].

Змін у питомій вазі експорту не відбулось – понад 70% вироблених в Україні труб експортуються. Однак, протягом останніх років експортні можливості українських виробників обмежувались встановленими квотами та антидемпінговими митами. У І кварталі 2010 року за результатами проведених антидемпінгових розслідувань на труби українського походження були встановлені та діяли такі обмежувальні заходи:

- З боку РФ строком на 5 років (з 01.02.2009 р.) встановлені мита на обсадні труби (11,4 % митної вартості), підшипникові труби (55,3%), насосно-компресорні труби (18,1%), котельні труби (1,3%). Крім того, на нафтогазопроводні труби діаметром до 820 мм та гарячодеформовані труби загального призначення діаметром до 820 мм встановлене мито у розмірі 8,9% митної вартості.

- З боку РФ 15.12.2009 р. введене спеціальне трирічне мито на труби великого діаметра (508 мм – 1420 мм) у розмірі 8% митної вартості.

- Встановлено квоту (самообмеження) поставок на російський ринок у розмірі 402,9 тис. тонн сталевих труб для заводів Інтерпайпу та Ювіс. Строк дії квот – до 2009 року (з урахуванням росту ринку квота щорічно збільшується на 2%).

- Ринок ЄС: з 27.06.2009 р. діють ввізні мита на безшовні труби українського походження розміром 12,3-25,7 %. Найбільше мито встановлене для ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ» (25,7%), найменше – на продукцію Дніпровського трубного заводу (12,3 %). Для Нікопольського заводу безшовних труб «Ніко -Т’юб» та «НТЗ» розмір мита становить 25,1 %. Для решти українських трубників мито становить 25,7 %, строк дії санкцій – 5 років.

- Ринок ЄС: на електрозварні водогазопровідні труби діє митна ставка у розмірі 30,9 % до вересня 2010 року.

Обмежувальні заходи, які діяли у І кварталі 2010 року, не перешкоджали українським трубним підприємствам нарощувати обсяги експорту – за результатами аналізованого періоду обсяг експорту у кількісному вимірі становив 520 тис. т, що на 28 % більше рівня аналогічного періоду 2009 року. В грошовому вимірі обсяг експорту у січні-березні 2010 року збільшився на 58 %, до 556,8 млн. дол. США, що свідчить про зростання вартості експортованої продукції та про зміщення експорту у бік дорожчих товарних позицій.

Найбільшим імпортером труб «Інтерпайп НТЗ» в аналізованому періоді залишалась Російська Федерація (рис. 3).


Рис. 3. Географічна структура експорту труб «Інтерпайп НТЗ» у І кварталі 2010 року

Незважаючи на встановлені з боку РФ обмежувальні заходи, протягом січня-березня 2010 року поставки сталевих труб до Росії в абсолютному вимірі збільшились на 63 тис. т (або на 33 %) порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до 255,2 тис. т. Приріст експорту труб до РФ забезпечувався збільшенням поставок обсадних та безшовних труб.

Лідерство серед експортерів трубної продукції за результатами січня-березня 2010 року належить Харцизькому трубному заводу та «Інтерпайп Нижньодніпровський ТЗ».

Наведемо аналіз конкурентоспроможності основної продукції ТПЦ №4 ВАТ «Інтерпайп НТЗ» – за виробництвом обсадних труб [4].

Здійснимо аналіз конкурентів – табл. 4.

Таким чином, найбільш впливовим конкурентом ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у виробництві обсадних труб є підприємства Харцизький трубний завод у сфері виробництва механізованих кріплень і ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»


Таблиця 4

Інформація про найбільш впливових конкурентів по основній продукції

Найменування продукції

|(вигляду|виду| продукції)

Найменування конкурента Країна походження конкурента Міра конкуренції
слабка середня значна
Безшовні труби ЗАТ «Каменський трубний завод» Росія +
Обсадні труби Харцизький трубний завод Україна +
Бурильні труби Луганський ТЗ Україна +
Зварні труби ЗАТ «Узловський трубний агрегатний завод» Росія +
Нафтопроводні труби ВАТ «Комінмет» Україна +
Обсадні труби ЗАТ «Комінмет» Україна +
Зварні труби ЗАТ «Узловський трубний агрегатний завод» Росія +
Обсадні труби ВАТ «Дніпропетровський трубний завод» Україна +

Аналіз постачальників. Постачальники ВАТ «Інтерпайп НТЗ», здійснюють, в основному, комплексні постачання енергетичних ресурсів, що забезпечують виробництво, зокрема, природного газу, метал – це дочірні структури групи «Інтерпайп», власником якої є В. Пінчук. Тому оцінити ризики з боку таких постачальників можна як мінімальні.

Аналіз споживачів. Приведемо аналіз розподіл продукції ТПЦ-4 по ринках збуту – таблиця 5.

Таблиця 5

Реалізація продукції ТПЦ-4 по ринках збуту, тис. грн.

Трубний № 4 Реалізація продукції за 2008 р|. Пит. вага % Реалізація продукції за 2009 р|. Пит. вага % Відхилення пит.ваги (+;-)
Разом 953 894 1 194 107
Україна 290 352 30,4 260 031 21,8 -8,7
СНД 174 839 18,3 394 212 33,0 14,7
Далеке зарубіжжя 488 703 51,2 539 864 45,2 -6,0

Від ринків збуту залежить об’єм продажів, середній рівень цін, дохід від реалізації продукції. Аналіз розподілу продукції по платникові показує, що частка продажів в загальному об’ємі реалізації продукції по ТПЦ-4 по Україні зменшилася в порівнянні з 2008 роком на 8,7%, відповідно по країнах СНД збільшилися на 14,7% і далекому зарубіжжю зменшилися на 6%.

У 2009 році ВАТ «Інтерпайп НТЗ» суттєво збільшив поставки продукції ТПЦ-4до країн СНД, що у вартісному виразі становило приріст +219373 тис. грн. Крім того, хоча й поставки до країн Далекого зарубіжжя зменшилися за питомої ваги на 6%, їх приріст у вартісному виразі становив 51161 тис. грн.

Продажі продукції ТПЦ-4 по Україні помітно скоротилися як у абсолютному виразі (скорочення поставок становило 30321 тис. грн.), так і у питомій вазі (-8,7%) порівняно із 2008 роком [5,6].

Це дозволяє зробити висновок, що ВАТ «Інтерпайп НТЗ» переорієнтував продажі продукції ТПЦ-4 з внутрішнього ринку на зовнішні. Це дозволяє досягати більшого рівня прибутковості, однак, робить господарську діяльність підприємства залежною від кон’юнктури на зовнішніх ринках.

3.1 PEST- аналіз ” ВАТ Інтерпайп НТЗ”

PEST- аналіз — це інструмент, призначений для виявлення політичних (Policy), економічних (Economy),соціальних (Society) і технологічних (Technology) аспектів зовнішнього середовища, що можуть уплинути на стратегію розвитку металургійної промисловості (табл. 6.).

Політику вивчають тому, що вона регулює владу, яка визначає ділове середовище металургійної промисловості та одержання ключових ресурсів для її діяльності. Основна причина вивчення економіки — це створення картини розподілу ресурсів на рівні держави, що є найважливішою умовою діяльності галузей металургії. Науковий і виробничий потенціал металургії та громадський інтерес до неї визначають за допомогою соціального компонента. Важливим фактором є технологічний компонент, що виявляє тенденції у технологічному розвитку, які найчастіше є причинами змін і втрат ринку, а також появи нових продуктів.

Таблиця 6.

PEST-аналіз металургійної промисловості України

Політичні фактори Економічні фактори Соціальні фактори Технологічні фактори

1.Чергові вибори Президента України з відповідним відволіканням центрів впливу та бюджетних коштів

2.Необхідність додержання норм СОТ в законодавчій і нормативній діяльності щодо імпорту-експорту

3.Понад 90 % металургійних підприємств є приватизованими, що практично виключає державне регулювання

4.У зв’язку з вступом до СОТ можливості державного регулювання в питаннях стосовно конкуренції значно обмежені

5.Надмірна політизація суспільства

6. Недовіра суспільства до влади та її органів

1.Позитивна динаміка ВВП

2.Загрозливо висока інфляція

3. Нестабільний курс гривні

4. Висока облікова ставка НБУ, високі ставки кредитування комерційних банків

5.Низький платіжноспроможний попит внутрішнього ринку

6.Криза у світовій фінансовій системі

7. Нестача обігових коштів у підприємств

8.Неконтрольоване зростання цін на товари та послуги природних монополій (сировина, енергоресурси)

9. Недостатній обсяг інвестицій у металургійній промисловості

10. Високий рівень матеріало- і енергоємності продукції, що випускається

11. Низька рентабельність виробництва

12. Фактична відсутність конкуренції як стимулювального чинника

1.Скорочення працездатного населення

2. Зменшення чисельності фахівців і робітників у найбільш промислових регіонах

3. Недооцінка ролі трубної промисловості як основи економічної та соціальної захищеності значної частини населення

4. Зниження привабливості праці на металургійних підприємствах.

5.ЗМІ не приділяють належну увагу проблемам металургії і сучасних прогресивних принципів діяльності підприємств.

6. Немає чітко вираженої орієнтації на якість як основу конкурентоспроможності

7. Значний розрив між рівнем заробітної плати і рівнем потреб працівника

8.Низька престижність праці у виробничій сфері

1.Незначна інноваційна активність підприємств

2.Продукція, що випускається, у більшості є морально застарілою, з низьким рівнем автоматизації та інтелекту технології виробництва

3.Значне зношування активної частини основних фондів

За результатами PEST-аналізу можна зробити такі висновки щодо дій .

З політичних факторів маємо: бюджетні засоби на реалізацію Стратегії буде обмежено; можливості законодавчого, нормативного,митного та іншого регулювання обмежено рамками норм СОТ; можливості держрегулювання лежать лише у площині розроблення і впровадження заходів підтримки чи стримування.

З економічних факторів: бачимо, що для розвитку внутрішнього ринку і збільшення експорту потрібні енергійні дійові заходи з формування платіжноспроможного ринку збуту і приборкуванню цінового хаосу на монопольному сировинному ринку.

З соціальних факторів робимо висновок, що потрібно підняти статус вітчизняної металургійної промисловості в очах суспільства, і тим самим сформувати умови для забезпечення машинобудування кадрами фахівців і робітників.


4. Обґрунтування ризиків та потенціалу підприємства щодо подальшого функціонування та розвитку бізнесу

Проаналізуємо конкурентоспроможність продукції підприємства (на приладі труб ОТТМ «Д») [6].

На ринку, де пропозиція перевищує попит – (це співвідношення називається ринком покупця), збут стає областю гострого суперництва виробників, сферою конкурентної боротьби. Головним арбітром в цій боротьбі виступає споживач. Завоювати його перевагу можна, лише запропонувавши товар, що володіє перевагами порівняно з товарами конкурентами і що задовольняє вимоги споживача на більш високому рівні, тобто, конкурентоспроможний товар.

Зважаючи на вище сказане, ВАТ «Інтерпайп НТЗ» веде активну роботу по поліпшенню якості і конкурентоспроможності своєї продукції на світовому ринку. Це стосується і обсадних труб, що експортуються як в країни ближнього зарубіжжя, так і дальнього.

Початковою точкою аналізу конкурентоспроможності товару є визначення набору його споживчих параметрів і зіставлення вибраних споживчих параметрів i-того| виробу з параметрами зразка (еталону).

По всіх параметрах, що піддаються кількісній оцінці, розраховується відповідний параметричний індекс (ji|) [10]:

,(1)

де  ||відповідно значення споживчого параметра виробу, що авізується, і виробу - зразка.

Сума всіх параметрів приймається за 100%, але значення три або інших споживчих параметрів у формуванні Рі може сильно варіюватися|. Тому необхідно визначитися із значущістю (вагою) кожного параметра для споживача. Як правило, цим займається створена на підприємстві група експертів, що мають в своєму розпорядженні надійну ринкову інформацію.

Для розрахунку звідного параметричного індексу по економічних параметрах вітчизняні труби порівнюють із зарубіжними по цінах.

Характеристикою економічних параметрів є повна ціна споживання (Цспож), що складається з ціни придбання (Цпр) і ціни використання за весь термін його служби (Цвик|):

Цспож = Цпр + Цвик(6)

Ціна придбання включає ринкову ціну товару (Цр), витрати на його транспортування (Втр), монтаж і пуско-налагоджувальні роботи (Вм,пн|):

Цпр = Цр + Втр + Вм,пн(7)

Ціна використання складається зі всіх витрат покупця за період експлуатації товару.

У нашому випадку ціна придбання на базисних умовах постачання FOB| включає ціну на умовах EXW| і витрати по доставці вантажу на борт судна.

За даними заводу діюча відпускна ціна за базисною умовою постачання EXW без ПДВ на труби обсадні ОТТМ «Д» склала (за станом на 16.06.10 р.) 9842 грн./т., а по умові FOB – 10826,2 грн./т.

Ціна пропозиції вільного ринку (індикативна), умову FOB 11 782,2 грн.

У зв’язку з відсутністю вітчизняних і зарубіжних даних про ціну використання труб індекс конкурентоспроможності розрахований по співвідношенню цін придбання і склав 0,920. Це означає, що труби ВАТ «Інтерпайп НТЗ» по економічних параметрах конкурентоздатні.

На основі звідних індексів конкурентоспроможності по споживчих і економічних параметрах визначений загальний показник рівня конкурентоспроможності обсадних труб ОТТМ «Д» на світовому ринку, розрахований по формулі (5):

Набуте значення КС свідчить про те, що обсадні труби ОТТМ «Д», вироблені на ВАТ «Інтерпайп НТЗ», на 2,1% краще від труб-аналогів.

Представляє інтерес порівняння по показнику конкурентоспроможності труб, проведених на НТЗ і Харцизькому трубному заводі – далі ВАТ «ХТЗ».

Звідний параметричний індекс рівний 1, оскільки труби виготовляються по одних стандартах.

За станом на 16.06.10 р. ціна на 1т обсадних труб ОТТМ «Д» ВАТ «Інтерпайп НТЗ» була на рівні 9842 грн./т., а труб ВАТ «ХТЗ» – 9711 грн./т.

Тоді звідний індекс конкурентоспроможності по економічних параметрам склав:

а показник рівня конкурентоспроможності:

Це означає, що труби ВАТ «Інтерпайп НТЗ» на 1,28% нижче за конкурентоспроможністю труб ВАТ «ХТЗ» – свого основного конкурента на ринку сталевих труб України.

Для покращення звідного індексу конкурентоспроможності по економічних параметрах фахівцям заводу необхідно продумати заходи щодо зниження матеріаломісткості, в першу чергу. Це зробить вплив на зменшення собівартості продукції і при збереженні на досягнутому рівні рентабельності труб – на зниження цін. Все це приведе до того, що труби, проведені на «Інтерпайп НТЗ», стануть найпривабливішими для споживачів, внаслідок чого може збільшитися ємкість як внутрішнього, так і зовнішнього ринку. Кінець кінцем це зумовить підвищення ефективності діяльності підприємства і поліпшить його фінансовий стан.


5. Визначення стратегічних напрямків діяльності підприємства

Використовуючи методологію SPACE-аналізу, проведемо оцінку стратегічного положення та дій ВАТ «НТЗ». У табл. 6 - 9 представлені результати оцінки факторів, що характеризують, відповідно, фінансове становище фірми, конкурентну перевагу, привабливість галузі, стабільність середовища. Оцінка проводилася із залученням експертів підприємства. Показники оцінювалися за 6-бальною шкалою [4].

Кількісне значення за координатою «Фінансове становище» склало: 25:8 = 3,13.

Кількісне значення за координатою «Конкурентна перевага» склало: 24:6 - 6 = -2,0.

Таблиця 7

Фактори, що визначають фінансове становище ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

Фактор Трактування найнижчого балу Оцінка

Трактування

найвищого балу

Віддача на вкладення (ROI) Низька 1 2 3 4 5 6 Висока
Фінансовий важіль Незбалансований 1 2 3 4 5 6 Збалансований
Ліквідність Незбалансована 1 2 3 4 5 6 Збалансована
Ступінь задоволення потреби в капіталі Низька 1 2 3 4 5 6 Висока
Потік платежів на користь фірми Малий 1 2 3 4 5 6 Великий
Простота виходу з ринку Складно 1 2 3 4 5 6 Легко
Ризикованість бізнесу Висока 1 2 3 4 5 6 Низька
Обіговість запасів Повільна 1 2 3 4 5 6 Швидка

Таблиця 7

Фактори, що визначають конкурентну перевагу ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

Фактор Трактування найнижчого балу Оцінка Трактування найвищого балу
Ринкова частка Мала 1 2 3 4 5 6 Велика
Якість продукту Низька 1 2 3 4 5 6 Висока
Стадія життєвого циклу продукту Пізня 1 2 3 4 5 6 Рання
Прихильність покупців Низька 1 2 3 4 5 6 Висока

Технологічне

know-how

Мале 1 2 3 4 5 6 Велике
Ступінь вертикальної інтеграції Низька 1 2 3 4 5 6 Висока

Таблиця 8

Фактори, що визначають привабливість галузі

Фактор Трактування найнижчого балу Оцінка Трактування найвищого балу
Потенціал росту Низький 1 2 3 4 5 6 Високий
Потенційна прибутковість Низька 1 2 3 4 5 6 Висока
Фінансова стабільність Низька 1 2 3 4 5 6 Висока

Технологічне

know-how

Просте 1 2 3 4 5 6 Складне
Використання ресурсів Неефективне 1 2 3 4 5 6 Ефективне
Капіталоємність Висока 1 2 3 4 5 6 Низька
Легкість входження на ринок Легко 1 2 3 4 5 6 Складно
Продуктивність Низька 1 2 3 4 5 6 Висока

Таблиця 9

Фактори, що визначають стабільність середовища

Фактор Трактування найнижчого балу Оцінка Трактування найвищого балу
Технологічні зміни Багато 1 2 3 4 5 6 Мало
Темп інфляції Високий 1 2 3 4 5 6 Низький
Варіація попиту Висока 1 2 3 4 5 6 Низька
Диференціація цін конкуруючих продуктів Значна 1 2 3 4 5 6 Незначна
Бар’єри для входження Мало 1 2 3 4 5 6 Багато
Тиск конкурентів Високий 1 2 3 4 5 6 Низький
Еластичність попиту (за ціною) Еластичний 1 2 3 4 5 6 Нееластичний

Кількісне значення за координатою «Привабливість галузі» склало: 30:8 = 3,75.

Кількісне значення за координатою «Стабільність середовища» склало: 29:7- 6 = -1,86.

На рис. 4 показано радіальну діаграму оцінки стратегічного положення ВАТ «Інтерпайп НТЗ». Така фігура із чітко вираженою орієнтацією в правий верхній квадрант одержала назву агресивної позиції. Ця позиція характерна для привабливих ринків у стабільному оточенні. Досліджувана компанія – ВАТ «Інтерапайп Новомосковський ТЗ» – має безсумнівну конкурентну перевагу і може зберегти її з використанням наявного фінансового потенціалу.

Відповідно до цієї позиції, поведінка фірми – це поведінка розвідника, прагнення дослідити якнайбільше альтернатив, нежорсткий децентралізований контроль, інколи не повне використання ресурсів.Рис. 4. Радіальна діаграма оцінки стратегічного положення ВАТ «Інтерпайп НТЗ»

Критичним фактором функціонування фірми (ключовий фактор, що в цей момент вимагає уваги як з боку керівництва підприємства, так і з боку безпосередньо функціональних підрозділів) є її спроможність до агресивних дій в напрямку існуючих та нових конкурентів.


6. Дослідження внутрішніх можливостей щодо впровадження стратегічних змін

Для досліджуваного підприємства відповідно до методики SPACE можуть бути рекомендовані наступні стратегії:

1. пошук об’єктів на поглинання у власній і суміжній галузях;

2. збільшення частки ринку;

3. концентрація ресурсів на продуктах, що забезпечують найбільшу перевагу над конкурентами.

Для використання першої із рекомендованих за матеріалами SPACE-аналізу стратегій, ВАТ «Інтерпайп НТЗ» навряд чи має у своєму розпорядженні достатні ресурси, але саме ця стратегія використана консолідуючою компанією ФПГ «Інтерпайп» для посилення своєї ринкової сили у трубній індустрії (придбання, крім українських підприємств, заводів в Румунії та Росії).

Оскільки ринкова частка є індикатором успішності конкурентної стратегії, тому в умовах напруженої конкурентної ситуації у світовій галузі та запеклої конкуренції між ВАТ «Інтерпайп НТЗ» та її прямим конкурентом на внутрішньому ринку і ринку СНД – ВАТ «ХТЗ», саме позитивна динаміка частки ринку ВАТ «НТЗ» буде наслідком правильно прийнятих управлінських рішень і стратегій.

Таким чином, за результатами SPACE-аналізу конкурентоспроможності ВАТ «Інтерпайп НТЗ», варто укласти:

- в умовах посиленої інтеграції ринку конкурентна стратегія ВАТ «Інтерпайп НТЗ» повинна носити агресивний характер і бути спрямованою на динамічний ріст ринкової частки як індикатора конкурентоспроможності;

- підхід до досягнення конкурентоспроможності повинен бути орієнтований як на споживачів, так і на конкурентів. Орієнтація на конкурентів передбачає реалізацію стратегії лідерства за витратами. Зрозуміло, що встановлений розмір виробничих потужностей обмежує можливості реалізації цієї стратегії для ВАТ «Інтерпайп НТЗ», тому що визначає межу ефекту масштабу масштабу виробництва, але напрямок оптимізації витрат повинний носити пріоритетний характер. Орієнтація на споживачів припускає реалізацію стратегії диференціації, що нескладно для ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у ракурсі існуючої широти асортиментного портфелю. Досягнення широкої диференціації у виробництві обсадних труб апріорі неможливе;

- джерела конкурентної переваги варто шукати у внутрішньому потенціалі підприємства, комплексі маркетингу та свідомості споживача, ринковому середовищі;

- у розрізі товарів стратегія компанії повинна бути спрямована на те, щоб обсадні труби ОТТМ одержували необхідну підтримку, достатню для виходу на лідируючі позиції. Повинна бути поставлена за мету підтримка високих темпів зростання продажів ОТТМ та відбиття атак конкурентів;

- необхідно активно займатися формуванням неосяжних активів та розвитком ключових компетенцій.

Перераховані рекомендації пов’язані з удосконаленням бізнес-процесів ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у напрямках: виробництво, продаж і маркетинг, НДДКР, удосконалення технологій, загальне управління. Перспективним завданням є формування інтелектуального лідерства для одержання конкурентних переваг більш високого порядку.

Зараз обстановка на ринках склалася таким чином, що, в основному, усiх наявних результатiв по удосконаленню технологiчних процесiв виробництва сталi, труб, колiс та бандажiв, пiдвищенню якiсних характеристик та зниженню витрат на їхнє виробництво недостатньо для виробництва конкурентної продукцiї.

Бiльшiсть продукцiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" за своїми технiчними характеристиками не поступається закордонним аналогам. Особливiстю трубної продукцiї являється пiдвищена точнiсть труб по дiаметру, що дозволило освоїти виробництво труб нафтового сортаменту за американськими стандартами i пiдтримувати високий рiвень реалiзацiї їх на американському i середньоазiатському ринках. Але конкуренцiя на трубному ринку дуже висока, тому кожне пiдприємство шукає напрямки й регiони для просування своєї продукцiї.

Для того, щоб утримувати свої позицiї на ринку, необхiдна систематична робота за всiма напрямками це пiдвищення товарного вигляду, якостi продукцiї, полiпшення й удосконалення споживчих властивостей, а також розробка нових видiв продукцiї, що вiдповiдають зростаючим вимогам споживачiв.

Для пiдтримки конкурентоздатностi продукцiї прийнята перспективна програма технiчного переозброєння й реконструкцiї як окремих агрегатiв, так i цiлих виробничих дiлянок, що визначають якiсть та споживчi властивостi продукцiї. Успiшна реалiзацiя цього рiшення матиме далеко спрямованi стратегiчнi наслiдки. У підприємства з'явиться реальна можливiсть не тiльки зберегти свої позицiї на ринках труб, колiс та бандажiв, але й за рахунок випередження конкурентiв, одержати додатковi ринки, а значить, одержати можливiсть нарощувати виробництво та пiдвищувати добробут трудящих.

Основним стратегічним напрямком експортної діяльності ВАТ «Інтерпайп НТЗ» може бути запропоновано принципово новий шлях технологічного переозброєння будівництво цеху електроплавильної переробки сталі та відказ від технології мартенівського цеху. Перехід на електроплавильне виробництво вихідних стальних зливків для виготовлення трубноколесної продукції дозволить використовувати вітчизняну сталь, яку виплавляють металургійні заводи в Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Кривому Розі, тобто знизити витрати на транспортировку матеріалів для виготовлення трубноколісної продукції, а також суттєво знизити собівартість виробництва за рахунок часткової відмови від імпортної сталі з Росії.

Перспективна отримана трубноколісна продукція ВАТ «Інтерпайп НТЗ» з високоякісної та однорідної сталі дозволить довесті якість випускаємої продукції до рівня самих високих нормативних вимог Євросоюзу, що після вступ України в СОТ дає можливість різко нарощувати обсяги експортної діяльності за вигідними конкурентними цінами, не обмежені квотами та антидемпінговими розслідуваннями.


7. ЭКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.

Діюча в поточний час система контролю дотримання всіх вимог Законодавства України в екологічній діяльності підприємств не забезпечує відновлення порушеної життєдіяльністю навколишнього середовища до природного стану, у зв'язку з тим, що підприємства та установи не мають чіткого бачення всіх факторів, які негативно впливають на екологічний стан природного середовища . До цього часу в державній практиці були відомі і поширено впроваджувалися дві основні процедури обліку екологічних чинників при реалізації нових проектів та інших рішень, пов'язаних з модернізацією і реконструкцією підприємств, - оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та екологічна експертиза. Але ці процедури були спрямовані на впровадження ранніх дій щодо запобігання негативних впливів діяльності, дій, які тільки плануються. На діючих підприємствах та об'єктах, як правило, використовували систему екологічного контролю, пов'язану з періодичними інспекційними перевірками спеціально уповноважених органів Мінприроди.

На сьогодні промислові підприємства в основному тільки здійснюють платежі за поточне забруднення навколишнього середовища й мало, а здебільшого зовсім не приділяють уваги відновленню навколишнього середовища. Державні екологічні інспекції, які здійснюють екологічний контроль, через їх нечисленність у великих промислових регіонах, таких як, наприклад, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, не здатні в повному обсязі відстежувати всі негативні наслідки діяльності підприємств за багато років. До того ж кількість таких підприємств щороку збільшується в зв'язку з поділом великих підприємств, особливо це стосується Кривбасу і Донбасу, де гірничорудні підприємства або окремі складові їх інфраструктури (наприклад, шахтні), які закінчили свою діяльність, передаються у власність селищ, міст або Держави , без проведення відповідної рекультивації земельних ділянок (відновлення екологічного стану), без вкладення в цей процес потрібних великих матеріальних і фінансових витрат. Тому, одне з головних питань, які поставлені Законом України «Про екологічний аудит», це питання розподілу відповідальності за екологічні наслідки діяльності підприємства до його приватизації.

Як вже зазначалося, згідно з вимогами Закону, проведення екологічного аудиту на підприємствах, в установах і організаціях передбачається на добровільній основі. У цей же час для об'єктів або видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, в окремих випадках (банкрутство, приватизація, передача в довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності та інші) повинен проводитися обов'язковий екологічний аудит. Ця вимога в першу чергу спрямована на те, щоб на час згаданого вище дійства можна було мати:

• характеристику фактичного стану об'єкта екологічного аудиту;

• оцінку ефективності та достовірності його природоохоронної діяльності, відповідності вимогам законодавства України з охорони навколишнього природного середовища;

• характеристику стану природоохоронного обладнання та споруд;

• відомості про сплату екологічних зборів і платежів;

• шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, і т.п.

За результатами екологічного аудиту підприємства змогли б розробити довгострокові екологічні програми, які були б представлені зацікавленим органам влади.

Отримання таких матеріалів дозволяло б органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування у подальшому контролювати діяльність підприємств у галузі охорони навколишнього природного середовища і її відродження.

Проведення екологічного аудиту буде сприяти впровадженню єдиної державної політики, щодо довгострокових екологічних програм з відновлення екологічного стану навколишнього природного середовища, залучаючи до цього не тільки державні кошти, а й кошти підприємств-забруднювачів.


Висновки

Наведемо узагальнюючі висновки за підсумками дослідження.

1. Відкрите акціонерне товариство «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (далі – ВАТ «Інтерпайп НТЗ») спеціалізується на виробництві безшовних і зварних труб для здобичі і транспортування продуктів в нафтогазовидобувній галузі, труб спеціального призначення для машинобудування і енергетичної промисловості, труб загального призначення для застосування в інших промислових галузях, а також коліс і бандажів для залізничного транспорту.

2. Відповідно до приведених характеристик ВАТ «Інтерпайп НТЗ» має функціональну організаційну структуру. Кожен підрозділ має певний комплекс завдань – виконує свої функції. Можна виділити наступні недоліки в організаційній структурі підприємства: велика чисельність інженерно-технічних працівників; нескоординовані дії структурних підрозділів; відсутнє чітке планування виробництва і планування збуту продукції; велика кількість рівнів управління.

3. Виробничі потужності підприємства включають: №1 Сталеплавильний цех; №2 Цех по виробництву безшовних труб на трубопрокатному агрегаті з автомат-станом| (діаметр труб 73 -168 мм); №3 Цех по виробництву труб на трубопрокатному агрегаті з пильгер-станом (діаметр труб 168 - 377 мм); №4 Цех по виробництву труб спеціального призначення на трубопрокатному агрегаті із станом Асселя (діаметр труб від 76 до 203 мм); № 5 Цех по виробництву безшовних труб на трубопрокатному агрегаті з пильгер-станом (діаметр труб 168-325 мм); №6 Колесопрокатний цех.

4. Найбільшими підприємствами за обсягами виробництва труб є ВАТ «Харцизький трубний завод» та ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод». Найбільшим імпортером труб «Інтерпайп НТЗ» в аналізованому періоді залишалась Російська Федерація. Найбільш впливовим конкурентом ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у виробництві обсадних труб є підприємства Харцизький трубний завод у сфері виробництва механізованих кріплень і ВАТ «Дніпропетровський трубний завод». Ризики з боку постачальників визначені як мінімальні.

5. Останні два роки ВАТ «Інтерпайп НТЗ» переорієнтував продажі продукції ТПЦ-4 з внутрішнього ринку на зовнішні. Це дозволяє досягати більшого рівня прибутковості, однак, робить господарську діяльність підприємства залежною від кон’юнктури на зовнішніх ринках.

6. Показник рівня конкурентоспроможності обсадних труб ОТТМ «Д» на світовому ринкусвідчить про те, що обсадні труби ОТТМ «Д», вироблені на ВАТ «Інтерпайп НТЗ», на 2,1% краще від труб-аналогів. Проведений аналіз також визначив, що труби ВАТ «Інтерпайп НТЗ» на 1,28% нижче за конкурентоспроможністю труб ВАТ «ХТЗ» – свого основного конкурента на ринку сталевих труб України.

7. Для покращення звідного індексу конкурентоспроможності по економічних параметрах фахівцям заводу необхідно продумати заходи щодо зниження матеріаломісткості, в першу чергу. Це зробить вплив на зменшення собівартості продукції і при збереженні на досягнутому рівні рентабельності труб – на зниження цін. Все це приведе до того, що труби, проведені на

8. За методологію SPACE-аналізу було проведено оцінку стратегічного положення та дій ВАТ «НТЗ». Результат показав, що ВАТ «Інтерапайп Новомосковський ТЗ» – має безсумнівну конкурентну перевагу і може зберегти її з використанням наявного фінансового потенціалу. Відповідно до цієї позиції, поведінка фірми – це поведінка розвідника, прагнення дослідити якнайбільше альтернатив, нежорсткий децентралізований контроль, інколи не повне використання ресурсів.

9. Для досліджуваного підприємства відповідно до методики SPACE можуть бути рекомендовані наступні стратегії:

1) пошук об’єктів на поглинання у власній і суміжній галузях;

2) збільшення частки ринку;

3) концентрація ресурсів на продуктах, що забезпечують найбільшу перевагу над конкурентами.

10. Перераховані рекомендації пов’язані з удосконаленням бізнес-процесів ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у напрямках: виробництво, продаж і маркетинг, НДДКР, удосконалення технологій, загальне управління. Перспективним завданням є формування інтелектуального лідерства для одержання конкурентних переваг більш високого порядку.

"Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод":

Успішно пройшов плановий наглядовий аудит Системи управління навколишнім середовищем (СУНС) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2004. Перевірку провела аудиторська комісія ТОВ «ТЮФ Рейнланд Україна»

Аудиту підлягали всі аспекти СУНС - виконання прийнятих підприємством процесів і процедур, дотримання вимог законодавчих та дозвільних документів, правильність ведення діючої документації Системи екологічного менеджменту, а також виконання всіх коригуючих заходів та усунення невідповідностей.

За результатами аудиту було зроблено висновок, що діюча на "Інтерпайп НТЗ" система управління навколишнім середовищем в повній мірі відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2004, сприяє гнучкому та оперативному вирішенню питань охорони навколишнього середовища в масштабах Дніпропетровської області, міста та підприємства.


Список літератури

1.  Маскон М., Альберт М., Хедоури М. Основи менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1993. – 702с.

2.  Оберемчук В.Ф. Забезпечення конкурентних переваг підприємства як етап стратегічного планування // Вісник технологічного університету Поділля, частина 2, том 2 (Економічні науки).-Хмельницький. – 2009. – С.109 – 111.

3.  Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 2003. – 896 с.

4.  Пошивалов В., Бережний Ю. Перспективи розвитку ринку сталевих труб // Економіка України. – 2010. – №1. – С.82-84.

5.  Річний звіт ВАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2008 р.

6.  Річний звіт ВАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2009 р.

7.  Спіріна М.В. Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 176‑182.

8.  Тарнавська Н. Зміна акцентів у формуванні конкурентних переваг // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Випуск 5. – 2009. – С.137-140.

9.  Томпсон А.А, Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576с.

10.  Шпотов Б. О современных теориях конкурентных преимуществ и отраслевого лидирования // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – №3. – С.50-55.

11.  Закон України «Про Екологічний аудит» від 24.06.2004 р.. № 1862-IV.

12. 

13.  Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцькій В.М. Екологічний аудит: Підручник. - К.: Вища школа, 2000, - 344 с.: Іл.


© 2012 Скачать рефераты, курсовые работы, доклады и дипломные работы.